“Satış, yaşamımızın her alanında var olan ve sosyal olarak kabul görmesini sağladığımız en temel duygu ve davranışlarımız da dahil olmak üzere, müzakere gücümüzle sonuca vardığımız eylemdir.”