Planlama Stratejisi

  • Sürelerine göre: Kısa vadeli – Orta vadeli
  • Örgütlenme biçimine göre: Merkeziyetçi – Merkeziyetçi olmayan
  • Çevrelediği alana göre: Örgütsel – Kentsel – Bölgesel – Ulusal
  • Düzeylerine göre: Stratejik – Taktik – Operasyonel
  • Sektörün mevcut büyüklüğü ve sektördeki ana eğilimler nelerdir?
  • Başlıca rekabet güçleri nelerdir?
  • Rakipler ve güçlü yönleri nelerdir?
  • Strateji, sektördeki değişikliklere yanıt verecek şekilde nasıl uyarlanmalıdır?

Keyifli okumalar dilerim.