2021’de liderlerden beklenen yetkinlikler neler?

Son zamanlarda “etkili yönetim” bir sanata dönüştü. Günümüzde başarıdan başarıya koşan ekiplerin başındaki yöneticilere baktığımızda görüyoruz ki hepsi belli özellikler kapsamında ortak noktada buluşuyor. Peki, gelecek dönemde güçlü bir lider olabilmek için hangi yetkinliklerin gelişimine özen göstermeliyiz?  

2021’de liderlerden beklenen yetkinlikler neler ve hangi yetkinlik ne anlama geliyor? İnsan Kaynakları Yöneticisi Gizem Topsakal Acet, sizin için paylaştı.

Kalıcı başarılar ve iyi bir kariyer hedefliyorsak aşağıdaki yetkinler noktasında kendimize hızlıca yeni hedefler koymalı ve gelişim haritaları planlamalıyız. Böylece güçlü liderlik özelliklerimize yeni yetkinlikleri de dahil edebiliriz.

İnovatif düşünce

Hayal ettiklerini gerçekleştirmek, fikir üretmek, topluma fayda sağlayacak şekilde bilgiyi üretmektir.

Yeni teknolojiler dizayn edebilme ve programlayabilme

Teknolojik gelişmelerle iç içe ilerleyen yapı kurma bilgisini ve daha önce denenmemiş formların oluşturularak hayata geçirilmesini kapsamaktadır.

Ekibindeki kişilerin yetenek yönetimini ve kariyer rotalarını geliştirebilme

İşletmesinin ihtiyaçları doğrultusunda seçilen çalışanların; doğru zamanda, doğru iş pozisyonunda ve doğru uygulamaları yapmalarını sağlamaktır. Ayrıca çalışanların yatkınlıkları ve kabiliyetlerine göre uygun bir kariyer haritası oluşturarak kazan- kazan metodunu uygulayabilmektir.

Sistem analizi yapıp, yorumlayabilme

Sistemi yakından inceleyerek problemlerin tespitini yapmak ve bulunan problemlere en uygun çözümleri üretmektir.

Eleştirel düşünebilme ve analiz yeteneğini doğru kullanabilme

Sisteme olağan bakmanın yanı sıra olağan dışı bakıp değerlendirebilme, yönlendirebilme ve yapılandırabilme eğilimidir.

Duygusal ve ruhsal zekayı geliştirip değerlendirebilme

Ekibindeki kişilerin bilgi seviyesini duygusal ve ruhsal durumlarıyla harmanlayarak potansiyellerini ortaya çıkarabilme yetisidir.

Dijitalleşme kurgularını yürütebilme

İşletme içi işleyişin ve sistemlerin, teknolojik gelişmeler doğrultusunda yapılanma ve geliştirilme süreçlerini koordine edebilme yeteneğidir.

Globalleşme bakış açısını geliştirebilme

Geleneksel yöntemlerin yanı sıra global gelişmeleri takip ederek, yönettiği işletmeyi geliştirebilmektir.

Kuşaklar arası empati becerilerini geliştirebilme

Farklı kuşakları, farklı davranışsal boyutları ve farklı renkleri bir amaca odaklayarak uyum içerisinde örgütleyebilme yetisidir.

Bu bağlamda, kalıcı başarılar ve iyi bir kariyer hedefliyorsak yukarıdaki yetkinler noktasında kendimize hızlıca yeni hedefler koymalı ve gelişim haritaları planlamalıyız. Böylece güçlü liderlik özelliklerimize yeni yetkinlikleri de dahil edebiliriz.

Konuk yazar: Gizem Topsakal Acet / İnsan Kaynakları Yöneticisi

Kaynak: Kariyernet İK Blog

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.