Değerler Üzerinde Çatışma

22 Şubat 2021

İnsanlar arasında, organizasyonlarda ve toplumda yaşanan çatışmalar, genellikle bilgi, amaç, yöntem ve değerlerle ilgili farklılıklardan kaynaklanır. Bunlardan ilk üçüyle ilgili sorunların veya anlaşmazlıkların giderilmesi göreceli olarak kolaydır. Tarafların iletişime açık olması durumunda; etkili dinleme, soru sorma, empati kurma, ikna etme gibi iletişim becerileriyle bu tür çatışmaların çözülmesi olasılığı yüksektir.

Ancak değerler üzerindeki çatışmalar, genellikle nedenleri çok değişken olan, tahmin edilmesi ve çözülmesi ciddi çaba gerektiren zor durumlardır. Bu çatışmalar, neyin doğru ve neyin yanlış olduğu konusundaki temel inançlar ve varsayımlar üzerinde anlaşmaya varılamamasından kaynaklanır. Duyguların kontrolden çıktığı kavgalar, işi bırakmalar, boşanmalar ve savaşlar çoğu kez değerler üzerine çatışmaların etkili yönetilememesinin sonucudur.

Değerlere dayalı çatışma durumuyla baş etmenin en temel stratejisi, olabildiği ölçüde onun ortaya çıkmasını önlemektir. Birlikte yaşayan veya çalışan insanlar eğer farklı inanç ve değerler sistemlerine sahiplerse bunları karşı karşıya getirmemek için özen göstermelidirler. Çatışma kaçınılmaz olursa izlenebilecek en iyi taktik ise konuyu kişiselleştirmeden olabildiğince nesnel hale getirmektir. Bu durumda, çatışmaya konu olan değerleri tartışmak yerine değerlerden kaynaklanan davranış farklarını ve bunların olası sonuçlarını konuşmak ve bununla baş etmeye çalışmak gerekir.

Her insan, kim olduğunu tanımlamaya yardımcı olan bazı temel değerlere sahiptir. Kişisel değerler insandan insana değişir. Çatışmalar, tarafların kendi inanç ve değerlerine sahip çıkmasından, önem vermesinden ve diğer değer sistemlerine itibar etmemesinden kaynaklanır. Bu, bir kimsenin doğru ya da yanlış olduğu anlamına gelmez, yalnızca farklı olduğu anlamına gelir. Farklı kişisel değerlere sahip olmanın bir sakıncası yoktur. Değerler genellikle çok küçük yaşlardan başlayarak ailenin, yakın çevrenin, içinde bulunulan toplumun, coğrafyanın, eğitimin ve yaşanan deneyimlerin etkisiyle biçimlenir. Bir kişinin değer yargılarını ve temel varsayımlarını değiştirmek çok zordur. İnsanlar, ancak çok önemli duygusal olaylar yaşadıklarında değer yargılarını gözden geçirebilirler.

Değerler üzerinde çatışmalar sonunun nereye varacağı kestirilemeyecek şekilde çok sert ve kırıcı olabilir. Değerler üzerine çatışma yaşandığında bu değerlerin taraflar için ne düzeyde önem taşıdığını anlamak gerekir. Ayrıca, bir anlaşmaya varabilmek için en azından bazı değerlerin ortak olması gerekir. Ortak olan değerleri çıkış noktası olarak alıp bir görüşme süreci başlatan taraflar, değerler üzerindeki farklılıkları anlayışla kabullenebiliyorlarsa çatışma çözülmüş olacaktır.

Taraflar, anlaşamadıkları konuları bir sorun kaynağı olarak görmeyi bırakıp yaşamın bir gerçeği olarak kabul etmeyi öğrenmelidirler. Böylece, birlikte yaşayarak veya çalışarak ortak amaçlarını gerçekleştirme olanağını bulacaklardır. Taraflar bazı değerlerde ortak bir noktada buluşup anlaştıktan sonra eğer taraflardan biri, bu değerlere aykırı davranışlar gösteriyorsa, bu davranışın tanımlanması ve üzerine gidilmesi gerekir. İnsanlar ortak değerleri konusunda aynı anlayışa sahip olup olmadıklarını da belirli aralıklarla kontrol etmelidirler.

Kaynak: İsmet Barutcugil

Öz Disiplinli İnsanların Yapmadığı Dört Davranış

15 Şubat 2021

Kendini disipline eden insanlara haklı olarak hayranlık duyuyoruz. Çünkü hedefleriniz ne olursa olsun – Olimpiyatları yapmaktan veya bir iş kurmaktan bir roman yazmaya ya da yeni bir diyete bağlı kalmaya kadar – öz disiplin genellikle anahtar bir bileşendir.

Yine de, öz disiplin yanlış anlaşılan bir kavramdır, çünkü esas olarak onu sabit bir kişilik özelliği olarak düşünürüz. Ama işte çoğu insanın anlamadığı şey:

Öz disiplin, genetikten çok alışkanlıklarla ilgilidir.

Bir psikolog olarak, hayatlarında daha disiplinli olmak için mücadele eden birçok insanla çalışıyorum. Ve fark ettiğim şey, bunun arzu ya da motivasyon eksikliğinden kaynaklanmadığıdır …

Daha disiplinli olmak için mücadele etmemizin sebebi ahlaki açıdan başarısız veya hatalı genler değildir – kötü alışkanlıkların disiplinli olma doğal yeteneğimize müdahale etmesidir.

Daha disiplinli bir insan olmak istiyorsanız, bu alışkanlıkları belirlemeyi ve ortadan kaldırmayı öğrenin. Öz disiplin çok geride kalmayacak.

1. İrade gücüne güvenmek

Çok fazla öz disiplini olan insanlar, iradenin son çare olduğunu anlar.

İrade gücünü arabanızdaki acil durum freni gibi düşünün – olması güzel, ancak arabanızı yavaşlatmanın birincil yolu olarak ona güvenirseniz ciddi bir sorunla karşılaşabilirsiniz.

İrade, zor şeyleri başarmak için asla birincil strateji olmamalıdır.

Öz disiplinli insanlar, zorlu hedeflere ve görevlere bağlı kalmak için çok daha etkili stratejiler olduğunu anlar. Örneğin, birçok yüksek disiplinli insanın yararlandığı bir “gizli silah” çevresel tasarımdır .

Temel fikir, kendinizi bir hedefe zorlamak yerine, ortamınızı hedefe uygun olacak şekilde tasarlamanın ve sizi oraya çekmenin daha iyi olmasıdır.

Örneğin:

Diyelim ki yaklaşan bir sınav için yoğun bir şekilde çalışmanız gerekiyor. Oturma odanızdaki büyük televizyondan, sizi bir bara gitmek, eşyalarınızı toparlamak, bir kütüphaneye gitmek, ayrılmak için rahatsız eden oda arkadaşına kadar, dikkatiniz dağıldığında, evde “odaklanmaya” çalışmak yerine, Telefonunuzu arabada unutun ve birkaç kişinin ziyaret ettiği binanın arka köşesini bulun.

Baştan çekmekten kaçınmak, onlara direnmeye çalışmaktan daha iyidir.

Öz disiplinli insanlar, diğer insanların düşündükleri kadar iradeye sahip olmadıklarını anlarlar. Ve iradenin bizi genellikle yüzüstü bırakan kırılgan bir şey olduğunu anlarlar. Sonuç olarak, buna güvenmezler ve odaklanma ve bağlılıklarını sürdürmenin diğer yolları konusunda yaratıcı olurlar.

Daha disiplinli olmak istiyorsanız, kendinize şu soruyu sorun:

Sıfır iradem olsaydı hedeflerime nasıl ulaşırdım?

2. Motivasyonu beklemek

Öz disiplinli insanlar motivasyonu fazladan bir kredi olarak görürler – ortaya çıktığında sahip olmak güzeldir, ancak asla beklenemez ya da güvenilmez.

Spor salonuna gitmek, bir test için çalışmak veya o arka bahçe projesi üzerinde çalışmak için ilham ve motive olmak harika. Hepimiz bu duyguyu seviyoruz çünkü zor şeyleri yapmayı nispeten kolaylaştırıyor.

Ama olay şu:

Zor şeyler yapmak için motivasyon dalgalanması hissetmek gerekli değildir.

İnsanlar “eğer hissetmiyorsam” gerçekten yapamayacağımı ya da denemeye bile değmeyeceğini düşünüyorlar. İlhamın vurmasını bekleyerek hayatlarımıza devam ederiz, ancak bu arada hayallerimiz, hedeflerimiz ve özlemlerimiz, hayatın önümüzden geçerken gittikçe hafızada kaybolur.

Öz disiplinli insanlar bu tuzağa düşmezler çünkü duygu ve eylem arasındaki ilişkinin gerçek doğasını anlarlar:

Eylem, hissetmenin eyleme götürdüğü sıklıkta hissetmeye götürür.

Başka bir deyişle, duygu ve eylem arasındaki ilişki iki yönlüdür: Elbette, iyi hissetmek zor şeyler yapmanıza yardımcı olur; ancak zor şeyler yapmak sizi iyi hissettirir – özellikle de sizi gelecekte zor şeyler yapmak için daha motive eder.

Öz disiplinli insanların bir eylem önyargısı vardır.

Sürekli olarak motive olmanın tek yolunun, başlangıçta çok küçük eylemler olsa bile, tutarlı bir şekilde harekete geçme alışkanlığı oluşturmak olduğunu anlarlar.

Doğru: Öz disiplinli insanlar geri kalanımızdan daha motive oluyor. Ama şans ya da iyi genler yüzünden değil. Sadece duyguları beklemek yerine nasıl hissettiklerine rağmen harekete geçerek kendi sabit motivasyon akışlarını nasıl yaratacaklarını anlarlar.

Motivasyon için beklemeyi bırakın ve kendinizinkini oluşturmayı öğrenin.

3. Duygularınıza güvenmek

Öz disiplinli insanlar, duygulara güvenilmeyeceğini bilirler.

Şimdi, bu duygularınızı dinlememeniz ve bunların farkında olmamanız gerektiği anlamına gelmez. Aslında, yüksek disiplinli insanlar genellikle ruh halleri ve duyguları ile çok temas halindedir. Ama onlar tarafından yönetilmiyorlar.

Öz disiplin, kendi duygularınıza karşı sağlıklı bir şüphecilik gerektirir.

Buradaki temel fikir, duygular genellikle önemli bilgileri iletirken, aynı zamanda bizi yanlış yola da götürebilir.

 • Dağlarda yürüyüş yaparken ani bir tıkırtı sesi duyduğunuz için endişeniz ortaya çıkıyor, bu muhtemelen iyi bir şey – beyninizin sizi bir çıngıraklı yılana basma olasılığına hızlı bir şekilde hazırlama yolu!
 • Öte yandan, patronunuzdan gelen kutunuzda sadece “konuşmamız gerekiyor” yazan bir e-posta göründüğünde, endişeniz size bir şeylerin ters gittiğini haykırıyor olabilir, ancak patronunuzun tam anlamıyla bir mesajın tam ortasında olması olasıdır. toplantı ve tam bir mesaj yazmak için zamanım olmadı.

İşte ona bakmanın başka bir yolu:

Duygular davranışsal sezgiseldir – zihninizin nasıl davranmanız gerektiğine dair tahminleri. Dikkat etmeye değer, ancak körü körüne takip edilmemelidir.

Duygularla ilişkiniz öz disiplini geliştirmek için önemlidir çünkü nasıl hissettiğiniz değerlerinizle genellikle çelişir :

 • Değeriniz sabah ilk iş olarak egzersiz yapmak olabilir, ancak duygularınız sizi 30 dakika daha uyumaya ikna etmeye çalışacaktır.
 • Değeriniz her öğünde tek bir porsiyona bağlı kalmak olabilir, ancak duygularınız sizi daha fazla kalori almaya ikna etmeye çalışacaktır.
 • Değeriniz patronunuzdan çok hak ettiği bir zam istemek olabilir, ancak duygularınız, onunla yüzleşirseniz korkunç bir şeyin olacağına sizi ikna etmeye çalışacaktır.

Daha disiplinli olmak istiyorsanız, duygularınızla şüpheci bir ilişki geliştirin.

Duygularınızı dinleyin ama onlardan emir almaktan kaçının.

4. Sonuçlar hakkında endişelenmek

Öz disiplinli insanların çabaya odaklanma ve sonuçları görmezden gelme becerisi vardır.

Öz disiplinli insanların en büyük ironilerinden biri, çok hedef odaklı görünmeleridir. Pek çok hedefleri vardır, sürekli onlara doğru çalışırlar ve sıklıkla onlara ulaşırlar – bazen neredeyse şaşırtıcı derecede.

Ama işte püf noktası:

Öz disiplinli insanlar, hedeflerine doğru tutarlı bir şekilde ilerleme kaydedebilirler çünkü onlar hakkında düşünmeye fazla zaman harcamazlar.

Bunun yerine, öz disiplinli insanlar eylemlerine – aslında yapabilecekleri ve kontrol edebilecekleri şeylere – odaklanırlar. Zaman içinde tutarlı bir şekilde yapılırsa, muhtemelen istenen hedefe veya sonuca götüren şeyler.

Başka bir deyişle, öz disiplinli insanların kontrolle sağlıklı bir ilişkisi vardır. Hedefleri ve sonuçları gerçekten kontrol edemeyeceklerini anlarlar. Kontrol edebilecekleri tek şey çabaları:

 • Bir romanın yazılıp yazılmayacağını kontrol edemezsiniz. Öğle tatilinizde her gün 300 kelime yazıp yazmayacağınızı kontrol edebilirsiniz.
 • 20 kilo verip vermeyeceğinizi kontrol edemezsiniz. Tatlı olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.
 • Bir sınava girdiğiniz notu kontrol edemezsiniz. Ne sıklıkla çalışacağınızı kontrol edebilirsiniz.

Hedefleriniz hakkında düşünmek için çok fazla zaman harcamak, aslında üzerinde kontrol sahibi olduğunuz şeylerden – eylemlerinizden – dikkatinizi dağıtır.

Sonuçlara ve hedeflere yönelik en iyi tutum, “belirlemek ve unutmaktır”.

Başlangıçta hedeflerinizi düşünmeniz gerekir. Ve onları başardıktan sonra bir süre onlardan zevk almak güzel. Ancak uzun ortaların çoğu için, gözünüzü ödülden ayırın ve şu anda yapabileceğiniz küçük eylemlere odaklanın.

Enerjinizi kontrol edemediğiniz şeylere harcamayın.

Bilmen gereken her şey

Daha disiplinli olmak istiyorsanız, bu dört alışkanlığı belirleyip ortadan kaldırmaya çalışın:

Zor zamanları atlatmak için iradeye güvenmek.

Harekete geçmeden önce motivasyonu beklemek.

Duygularınıza dolaylı olarak güvenmek.

Çaba yerine sonuçlar hakkında endişelenmek.

Kaynak: Nick Wignall

Etkin Planlama Süreci

Uğraş Kaynarca

Satış görüşmesi proaktif, aktif ve reaktif süreçlerin bütününü içerir. Görüşme yapacağımız iş ortağımızla ilişkimiz proaktif olarak planlama sürecinde başlar. Bu süreçler iyi kurgulandığında, birbirine pozitif etkilerle büyüyen bir olumlama ile hedefe yaklaşmamızı sağlayacaktır.

Satışın proaktif evresi olan planlama, görüşme yapacağımız iş ortağımızı zihnimizde canlandırdığımız süreci içerir. Burada görüşeceğimiz kişinin hedef şirket ve sektör içindeki rolü önem taşır. Son kullanıcı, etkileyici veya  karar verici rollerde olabilir. İş planlarımızı bu rollere uygun olarak oluşturur  ve sonraki adımları belirleriz. Tıpkı piramidal bir yapılanmadaki gibi kişilerin rolleri, ulaşılılabilirliklerinin de durumunu belirler. Görev yapanın pozisyonuna göre iş yükü artacak, sizin hedefiniz olan ana konu, onun bütün iş planı için bir detay olarak da algılanabilecektir.

Zihin Egzersizi

Karar verme piramidinde üst noktalara çıktıkça güç mesafesi de artacaktır. Bu mesafe, kişi ile olan ilişkimizde bir çekinme, geri durma ya da retarde olmuş bir postüre sebep olabilecektir. İlk telefon konuşmasından görüşmeye, konuya giriş ve sonlandırmada, talebimizi iletmede güçsüz ifadelere yol açacak, güçlü ve kararlı görünümden uzaklaştıracaktır.

Elbette bütün bu durumlar, yazının başında belirttiğim gibi, planlama yaparken kişileri de zihninizde canlandırmayı gerektirecektir.

İşte bu canlandırma aşaması öylesine kritik önem taşır ki, bütün iş planı kurgusunun yönünü değiştirecek ve hedefe ulaşmak adına çıktığınız yolda vardığınız noktanın hedefe uzaklığını belirleyecektir.

Burada kişiler ile ilgili geçmiş deneyimlerimizi göz önüne alma sürecinde, özellikle karar  verici ve etkileyicilerde yaşadığımız olumsuz deneyimler ya da zorlayıcı görüşmeleri değerlendirirken, objektif olmamız önemlidir. Öz şefkat duygumuz burada devreye girmeli, zorlayıcı ve başarısız hissettiğimiz deneyimlere içten bir nezaketle yaklaşılmalıdır. Çünkü kendimizi ve geçmiş deneyimlerimizi kritik ettiğimizde, tehdidi yaratan da bununla savaşan da biz oluruz.

Planlamada Ana Fikir

Planlamamızın ana fikri, henüz duymadığımız veya kendi içimizde öz şefkatimizi kaybederek kurguladığımız olası itirazlar ve olumsuzluklar üzerine değil, olabilecek pozitif algı yönünde objektif olarak kurgulanmalıdır. Kendini doğrulayan kehanet burada temel araçlarımızdan olmalıdır.

İş planımızı, iş ortağımızın, sunacağımız öneriyle işine katacağımız değeri fark edeceği ve kazan-kazan anlayışıyla uygulayacağı fikirlerle desteklemeliyiz. Birinin potansiyeline inandığımızda onu destekleriz, destek gördükçe de kişinin kendine güveni artar.

Her satış görüşmesinin bir iş görüşmesi olduğu, iş odaklı ve kazan-kazan ilkesi ekseninde ilerlemesi gerektiği hatırlanmalıdır. Öz şefkatimizle kendimize güvendiğimiz, kendini doğrulayan kehanet ile cesaretlendirdiğimiz, iş ortağımızla hedeflerimize ulaşacağımız satış süreci planlamalıyız.

Profesyonel Bakış

Etkin bir planlama süreci, açıkça görünen ihtiyacı karşılayan satıcı ile satış mesleğini icra eden, heyecan yaratan ve gizli ihtiyaçları belirleyip, çözüm sunan “Satış Mesleği Profesyoneli” arasındaki eşsiz farkı ortaya koyacaktır.

Odaklanmış İnsanların 6 Alışkanlığı

Nick Wignall

İnsanların odaklanmakta zorlanmasının en büyük nedeni, odaklanmanın gerçekte ne olduğunu anlamamalarıdır.

Çoğumuz odaklanma hakkında irade gibi düşünürüz – başka bir yere gitmek istediğinde zihninizi bir şeye odaklamak için uyguladığınız çaba gibi. Ancak bu, odaklanmanın yalnızca küçük bir kısmıdır ve en az önemli olanıdır.

Derinlemesine ve uzun süre odaklanma yeteneği, zaman içinde geliştirilen birçok alışkanlığın sonucudur.

Mükemmel işler üretmek istiyorsanız, odaklanma sanatında ustalaşmanız gerekir. Ve bunu yapmak için doğru alışkanlıkları geliştirmelisiniz.

Aşağıda, ne tür bir iş yapıyor olursanız olun, daha derin odaklanmaya ve olağanüstü sonuçlara yol açacak, odaklanmış kişilerin 6 alışkanlığı yer almaktadır.

1. Rutinleri severler

İyi rutinler, odaklanmış insanların gizli silahıdır.

Odaklanmayı sürdürmek her zaman bir dereceye kadar çaba ve irade gerektirecektir. Ancak odaklanmanın bazen çaba gerektirmesi, her zaman olması gerektiği anlamına gelmez.

Birini derin odaklanma durumunda gözlemlediyseniz, genellikle hüsrana uğramış veya bitkin görünmezler. Aksine, genellikle “konuyu yaşıyor” gibi görünürler. Bu beden dili, gerçek odaklanmanın aslında kaygıdan çok rahatlık ile karakterize edildiğine dair bir ipucu gibidir.

Sıklıkla başarılı sporcuların “rahat göründüğünü” söyleriz. Odaklanmalarında hüsrana uğramış görünümden çok farklı bir doğallık ve rahatlık vardır.

Gerçek odaklanma huzur verir.

Peki bunu nasıl yapıyorlar? Yüksek odaklı insanlar nasıl konsantrasyonlarını toplarlar?

Belki de en önemli ders, kendi rutinlerinin ustaları olmalarıdır.

Bir rutin, basit bir davranış olarak daha karmaşık bir davranışlar için köprü görevi görür.

Örneğin, böyle bir makale yazmak bilişsel olarak zorlu bir faaliyettir. Ofisime gitmek, masama oturmak ve yazmaya başlamak benim için zor. Bu yüzden yazımı kolaylaştırmak için küçük bir rutin kullanıyorum:

Yazmaya başlamadan önce, bir fincan kahve veya çay yapıyorum ve yaklaşık 5 dakika müzik dinlerken yavaşça yudumluyorum. Kahvemi bitirdiğimde ve parça bittiğinde, yazma uygulamamı açıp yazmaya başlıyorum.

Tıpkı ağırlık kaldırma veya koşma gibi büyük bir egzersizden önce gerilip ısınacağınız gibi, iyi bir rutin büyük bir zihinsel çalışmadan önce “ısınmanıza” yardımcı olur. Ve sonuç olarak, hem çalışmaya başlamak hem de uzun süre çalışmayı sürdürmek daha kolay olacaktır.

İşinize başlamakta zorlanıyorsanız, zorlamayı bırakın ve işinize başlamayı kolaylaştıran küçük bir çalışma öncesi rutini oluşturmayı deneyin.

Hayal gücü, kısıtlamalarla gelişir. Prangalarla adım atarak kutudan çıkarsınız.

Jonah Lehrer

2. Üretken bir şekilde erteliyorlar                                                                                   

Gerçekten üretken insanlar ertelemeye karşı mücadele etmektense kucaklıyorlar.

İlk bakışta, üretkenlik ve erteleme terimleri birbirine zıt gibi görünebilir. Sonuçta, insanların odaklanmakta güçlük çekmeleri için öne sürdüklerinin en büyük nedenlerinden biri, erteleme eğilimidir.

Peki ya ertelemenin kendisi gerçekten sorun değilse? Ya gerçek sorun, insanların doğru şekilde nasıl erteleyeceklerini bilmemeleriyse?

Üretken erteleme, erteleyebileceğiniz ve uzun vadede üretken olmanızı sağlayacak bir dizi etkinliği geliştirmek anlamına gelir.

Örneğin: Asıl işim yazmak iken, ara sıra onu ertelerim. O sabah için belirlediğim yazma hedefi veya görevi ne olursa olsun “boşver” diyorum ve kendimi daha eğlenceli görünen başka bir aktivitede kaybediyorum – genellikle okumak ya da web tasarımı.

İşimden kaçıyor olsam da hem okumak hem de web tasarımına yoğunlaşmak, uzun vadede işim için oldukça faydalı. Okumak, gelecekte yazacağım makaleler için bir araştırmadır. Web tasarımı yapmak, makalelerimi okumayı daha eğlenceli hale getiri ve paylaşılmasını kolaylaştırır.

Ancak, üretken ertelemenin gerçek sırrı şudur:

Küçük ertelemelere izin verirseniz büyük ertelemeleri daha nadir yaparsınız.

Erteleme dürtüsü normaldir. Genellikle zihninizin yenilenmesi ve teşvik edilmesi için doğal yatkınlığı vardır.

Erteleme dürtüsüne karşı savaşıp bunun için kendinizi eleştirmekle bir araba dolusu zihinsel enerjiyi boşa harcamayı bıraktığınızda, kısa bir üretken erteleme seansından sonra hızlı ve kolay bir şekilde işe geri dönmenin çok daha kolay olduğunu göreceksiniz.

Başlamanın yolu konuşmayı bırakmıp ve yapmaya başlamaktır.

Walt Disney

3. Dikkat dağıtıcı unsurları acımasızca ortadan kaldırırlar

Odaklanma, toplama probleminden çok bir çıkarma problemidir.

Odaklanmak için mücadele etmemizin en büyük nedeni dikkat dağınıklığıdır.

İster telefonunuzdaki bir Facebook bildirimi, ister ofisinize gelen bir meslektaşınız veya iPad’inizde yeni bir video oyunu olsun, hiçbir şey onlar kadar dikkatimizi dağıtarak odaklanmamızı ve konsantrasyonumuzu sabote edemez.

Ne yazık ki çoğu insan, dikkat dağıtıcı şeylerin basitçe kaçınılmaz olduğunu düşünüyor ve odaklanmanın en iyi yolunun dikkat dağıtıcı şeylere direnmek olduğu inancına boyun eğiyor.

Bu, odağı yapmak zorunda oldukları ve iradelerini uyguladıkları bir şey olarak gördükleri anlamına gelir. Ama bu sadece bir kaybetme stratejisidir …

Dikkat dağıtıcı şeylere direnmeyi bırakın ve onlardan kaçınmak için kararlı olun.

Etkin bir şekilde odaklanmış insanlar, bazı dikkat dağıtıcı unsurların kaçınılmaz olduğunu, ancak bazı zor seçimler yapmaya istekli iseniz çoğunun önlenebilir olduğunu bilirler.

Örneğin, sabah ciddi bir yazı yazmam gerekirse telefonumu arabamda bırakıp, yazma uygulamam dışında bilgisayarımdaki tüm uygulamaları kapatacağım ve pencereden ışık girmesini dahi engelleyeceğim.

Bu biraz aşırı görünebilir, ancak insan doğası gereği dikkat dağıtıcı şeyleri yönetmekte inanmak istediğimizden çok daha kötüyüz.

Odak noktanızı geliştirme konusunda ciddiyseniz, dikkat dağıtıcı unsurları ortadan kaldırma konusunu da ciddiye alın.

Hayatınızı sık sık ve acımasızca düzenleyin. Sonuçta bu senin başyapıtın.

Nathan W. Morris

4. Kendilerine karşı şefkatlidirler

Kendinize karşı acımasız olmak, uzun vadede feci sonuçları olan kısa vadeli bir stratejidir.

Hayatın erken dönemlerinde, çoğu insan kendini motive etmenin doğru yolunun kendine karşı “acımasız olmak” olduğunu öğrenir. Yeni işe alınanlara bağıran bir eğitim çavuşu gibi biz de inanılmaz derecede sert ve kendimize karşı titiz olmadıkça yumuşak, güçsüz ve hedeflerimize ulaşamayacağımıza inanmaya yönlendiriliyoruz.

Bu, korkunun etkili bir güdüleyici olduğu yönündeki yanlış inanca dayanmaktadır. Korku sizi geçici olarak harekete geçirebilirken, uzun vadede demotive edici bir etkiye sahip olma eğilimindedir çünkü özgüveninizi olumsuz yönde etkiler.

Dahası, motivasyon kaynağı olarak korkuya gereğinden fazla güvenirseniz, zamanla kısa vadeli faydalarını bile kaybedersiniz.

Bu, çoğu insanı odaklanmış kalmaya çalışırken tehlikeli bir duruma sokar:

 • Kendilerini motive etmek için tek bir stratejiye bağımlıdırlar. Ve tıpkı paranızı yatırmak gibi, tüm yumurtalarınızı tek bir sepete koymak iyi bir fikir değildir.
 • Tek stratejileri artık işe yaramıyor. Özellikle herhangi birine hesap verme sorumluluğu olmadan görevlere odaklanmaya çalıştığınızda (örneğin bir diyete bağlı kalmak), korku temelli motivasyon oldukça etkisizdir.
 • Yan etkiler felakettir. Sürekli özeleştiri sadece kaygıya, strese ve düşük benlik saygısına yol açmakla kalmaz, aynı zamanda sahip olduğunuz küçük motivasyonu da öldürme eğilimindedir.

Son derece odaklanmış ve üretken insanlar, tuhaf bir şekilde cezbedici olsa da, özeleştirinin sadece odaklanma ve en iyi işinizi yapma yeteneğinizi sabote ettiğini anlar.

Zaten düştün… Kendini tekmelemek, tekrar ayağa kalkmayı nasıl daha kolay hale getiriyor?

Kendinize karşı sert davranmak yerine, zorluklar veya hatalar karşısında öz şefkat geliştirin:

 • Dikkatiniz dağılırsa ve anlık olarak odaklanmayı kaybederseniz, yavaşça kendinize işe dönüp dikkatinize yeniden odaklanmayı hatırlatın.
 • Ertelemeye başlama dürtüsü hissediyorsanız, kendinize sakince, ertelemeyi istemenin yanlış bir şey olmadığını hatırlatın. Herkesin başına gelir.
 • Bir gün bir hedef veya görev üzerinde çalışmayı unutursanız, herkesin hata yaptığını kabul edin ve işiniz için daha iyi bir hatırlatma sistemi bulmak için kendinize bir not alın.

Bunu şu şekilde düşünün:

İyi bir arkadaşınız size dikkatinin dağıldığı veya odağını kaybettiği bir olaydan bahsedecekse, ona nasıl tepki verirsiniz?

Büyük ihtimalle onları zayıf ve disiplinsiz oldukları için eleştirmeye başlamazsınız; bunun yerine, bir veya iki sempatik cesaret verici söz söylersiniz ve bu konuda çok büyük bir anlaşma yapmazsınız.

Neden aynısını kendinize yapmıyorsunuz?

O kadar zeki olduğumdan değil, sadece problemlerle daha uzun süre kalacağım.

Albert Einstein

5. İlhamdan yararlanırlar ama ona güvenmezler

İlham, ekstra kredi gibidir: Güvenebileceğiniz ama asla güvenilmeyecek zamanlardan yararlanmak güzel.

Yüksek odaklı insanların ayırt edici özelliklerinden biri, ilhamla sağlıklı bir ilişkiye sahip olmalarıdır.

Birincisi, asla hafife almayın. Çalışmak için ilham almanız veya motive olmanız gerektiğini varsaymak yerine, nasıl hissederseniz hissedin, oldukça iyi işler yapabileceğinize inanın – özellikle de çalışmaya başlamanızı ve odaklanmanızı kolaylaştıran doğru alışkanlıklar edinirseniz (bkz. Yukarıdaki 1. Bölüm ).

İlhamın odaklanmaya yol açması, odaklanmanın ilhama bağlı olduğu anlamına gelmez.

İkincisi, ilham ortaya çıktığında, bundan son derece yararlanırlar. Örneğin, çalışmak için oturursanız ve gerçekten ilham aldığınızı ve harika işler yaptığınızı fark ederseniz, bu modda kalmak için elinizden geleni yapın.

Planlanan süreniz dolduğu için çalışmayı bırakmayın. Gerçek ilhamdan tam olarak yararlanmak için toplantıları iptal edin, ikincil görevleri erteleyin ve genellikle suç işlemekten başka her şeyi yapın.

Asla iyi bir ilham fırtınasını boşa harcamayın. Bir süre geri dönmeyebilir.

Son olarak, yüksek odaklı insanlar duygu ve eylem arasındaki ilişkinin iki yönlü bir yol olduğunu bilirler. İlham duygusu açıkça yüksek kaliteli odaklanmaya ve iyi çalışmaya yol açarken, tersi de doğrudur: Odaklanmak ve iyi çalışmak motivasyon ve hatta ilham üretme eğilimindedir.

Örneğin, bir roman yazmak istediğinizi varsayalım… Sadece ilham aldığınızı hissettiğinizde yazarsanız, muhtemelen bir yıllık sürenin ardından bile çok sayıda boş sayfanız olur.

Öte yandan, nasıl hissettiğine bakılmaksızın günde birkaç yüz kelime yazmaya kendini adamış olsaydın, bu yazma seanslarının şaşırtıcı bir kısmı aslında bazı iyi şeyler içerirdi ve bu – bir kez kağıt üzerinde gördüğünüzde – sizi motive ederdi. Daha fazla yaz!

Amatörler oturur ve ilham bekler, geri kalanımız kalkıp işe gideriz.

Stephen King

6. Açık değerleri vardır

Net, zorlayıcı değerler, odaklanma ve motivasyonun nihai kaynağıdır.

Günün sonunda, odaklanmak için en iyi ipuçlarını, püf noktalarını, araçları ve teknikleri kullanarak kendinizi silahlandırabilirsiniz, ancak işinizin kalitesi her şeyden daha önemlidir.

Sürekli olarak umursamadığınız şeyler üzerinde çalışıyorsanız, odaklanmayı sürdürmek her zaman bir mücadele olacaktır.

Doğru türde işler yapmak sizi neredeyse hiç çaba harcamadan odaklanma durumuna çeker. Bunu düşün…

 • Çocukların video oyunlarına odaklanmak için çok çabalamaları gerekmez.
 • Muhtemelen en iyi arkadaşınızla iyi bir sohbete odaklanmak için çok uğraşmak zorunda değilsiniz.
 • Basketbol oynamayı seviyorsanız, muhtemelen oyun boyunca odaklanmanızı sürdürmek için çok uğraşmanız gerekmeyecektir.

Yüksek odaklı insanlar bu basit gerçeği anlıyor:

Odaklanmanın gerçek sırrı, değer verdiğiniz şeyler üzerinde çalışmaktır.

Artık günlerimizi basketbol veya video oyunları oynayarak geçiremeyiz. Ve neyse ki, değer verdiğiniz şeyler üzerinde çalışmak, yalnızca tamamen tutkulu olduğunuz şeyler üzerinde çalışmak anlamına gelmez.

Çalışmamızın pek çok yönü, yakından bakmaya ve onları netleştirmeye istekliysen, içlerinde derin değerler içerir.

Örneğin, bir yazar olarak işimde, genellikle yazmaktan zevk alırım ve değeri benim için oldukça açıktır, bu yüzden ona odaklanmak çok zor değildir. Bununla birlikte, yazımı pazarlamak ve dağıtmak başka bir hikaye… Örneğin, çalışmalarımı sosyal medyada yayınlarken çok fazla değerli bulmuyorum.

Ancak yazmaya ilişkin değerlerimin ne olduğunu netleştirmek için zaman ayırdığımda, fikirlerimi daha fazla insanın önüne çıkarmanın gerçekten değer verdiğim bir şey olduğunu anlıyorum. Bu da, bu görevde pek zevk almadığım güçlü bir değer olduğu anlamına geliyor. Sadece açıklığa kavuşturmak ve kendime hatırlatmak için zaman ayırmalıyım. Ve bunu yaptığımda, odaklanmayı ve ona bağlı kalmayı çok daha kolay hale getiriyor.

Çalışmanızın ardındaki değerleri belirlemek ve netleştirmek için zaman ayırırsanız, odaklanma kendi kendine başlayacaktır.

Hayatın sunduğu en büyük ödül, yapmaya değer bir işte sıkı çalışma şansıdır.

Theodore Roosevelt

Bilmen gereken her şey

Odaklanma, uyguladığınız bir teknik değil, geliştirdiğiniz bir beceridir. Derinlemesine odaklanma yeteneğinizi geliştirmek ve en iyi işinizi yapmak istiyorsanız, bu alışkanlıkları geliştirmek için çalışın:

 • Rutinleri kucaklayın
 • Üretken bir şekilde erteleyin
 • Dikkat dağıtıcı şeyleri acımasızca ortadan kaldırın
 • Aksiliklerden sonra kendinize şefkatli olun
 • İlhamdan yararlanın ama ona güvenmeyin
 • Değerlerinizi netleştirmek için zaman ayırın

Kaynak: Nick Wignall

Motivasyon

Uğraş Kaynarca

Motivasyon terimi, bir insanın neden bir şey yaptığını tanımlamak ve anlamak için kullanılır. Satışa giden yolda isteğimiz olmadan ilerlememiz mümkün değildir.

Motivasyon için ağ önem taşır. Kişiler kendilerini konforlu hissetmek adına kendileri ile benzer duygu, düşünce ve istekte olan topluluklar içinde yer alır. Bu, kişinin kendini ifade edebildiği ve kabul gördüğü sosyal ortamı ifade etmektedir. Elbette gelişim ve değişim stres içerir ve konforsuzdur. Ancak ilerlemenin en önemli aşaması stresi yani gelişim ve değişim için zorlukları göze almaktır.

İş ortağınıza telefon etmek, randevu almak ya da bir sorunu çözmek için müzakere başlatmak çoğu zaman stres kaynağı olabilir. İçsel motivasyonumuzun zayıf olduğu alanlarda dışsal motivasyonumuz da güçsüzse iş sürecini başlatacak enerjiyi bulmak ta güç olacaktır. O nedenle enerjimizi yükseltecek gruplar içinde olmak ve bu bakış açısındaki kişilerle ağ oluşturmak çok önemlidir.

Odaklanmak, ne istediğini bilmek ve iyi bir iş planına sahip olmak, ne istediğini bilerek harekete geçmek başarıya giden önemli anahtarınız olacaktır.