business works trends after pandemic

2021 iş trendleri neler olacak?

Canan Duman

Pandemi, çalışma dünyamızı kalıcı olarak değiştirdi. Dünya ekonomileri üzerindeki felç edici etkisinden tutun da iş dünyasında uzaktan çalışmanın hızlanmasına, iş gücü yönetiminde işle yaşamın entegrasyonuna kadar 2020 bize çok şey öğretti.

Salgının dünyayı sarsıp değiştirmesinin üzerinden neredeyse bir yıl geçti. 2021 yılında daha insani, daha üretken ve daha kapsayıcı çalışma normlarını oluşturmanın ve şirketlerin kendilerine doğru soruları sormasının zamanı geldi.

Örneğin şirketlerin;  

– Pandemi sonrası gelecekte nasıl çalışacağız, yaşayacağız ve gelişeceğiz?

– Eski çalışma yöntemlerine “geri dönüşten” nasıl kaçınırız?

– Müşteri ve çalışanların normale dönme isteklerine nasıl cevap veririz?

– Hibrit çalışma modelinde çalışanlarımızla nasıl ilişki kurarız?

– Yapay zekadan veri bilimine ve insan analitiğine kadar mevcut tüm teknolojilerle, çalışanlarımız için nasıl üstün bir çalışan deneyimi yaratabiliriz?

Çalışanların;

– Otomatikleştirilen işler, şirketler için uzun vadede maliyetlerin azalmasına, tasarrufların artmasına neden olacakken çalışan olarak bundan nasıl etkileniriz?

gibi sorularını yanıtlamak gerekecek.

Pandemiden önce de iş yapış modelleri, çalışanın işverenden, işverenin çalışandan beklentileri değişiyordu. Şimdi emeğin tanımı, çalışanın, işyerinin tanımı değişiyor.

Pandemi aynı zamanda işin dönüşümü iken 2021 yeni iş trendlerini beraberinde getiriyor. 2021’de ne değişiyor? Örneğin; dijital benimsemeden dijital iş birliğine geçiyoruz. Peki başka neler değişiyor?

Hibrit çalışma yaygınlaşacak 

Bir yıl boyunca, öğrendiğimiz büyük derslerden biri, üretkenlik veya kalitede önemli bir düşüş olmadan çoğu görevi uzaktan gerçekleştirebileceğimiz gerçeğiydi. Salgınla çalışanlar ve işverenler evden çalışmanın olabileceğini deneyim etti. Salgın uzaktan çalışmayı normalleştirdi. 2020 adeta bir hibrit çalışma yılıydı. 2021’de de ev+ofis modelinin, hibrit çalışmanın çalışma dünyamıza hâkim olmasını bekliyorum. Hibrit iş yerlerinin büyük bir koordinasyon gerektireceğini belirterek.

Geleceğin hibrit olmasıyla birlikte, odaklanılacak en önemli alanlardan bazıları, hibrit bir çalışma dünyasında performans ve kariyer yönetimi olacak.

İnovasyon ve yaratıcı bir şekilde problem çözme için hala yüz yüze olmamız gerekecek. Bu nedenle, hibrit çalışmaya geçiş, tamamen iş merkezli bir karardan çok, çalışan merkezli bir karar olacak.

Otomasyon yine gündemde olacak 

Hangi işi yaparsak yapalım yaptığımız işi akıllıca nasıl otomatikleştirebileceğimiz önemli olacak. Temel becerilerin üstüne dijital bir beceri eklemek de…

Siber güvenlik önemli olacak

Şirketler, işgücünün önemli bir kısmının uzaktan çalışmasına izin verdikçe, siber güvenlik 2021’de daha da büyük bir endişe haline gelecek. Şirketlerin siber güvenlik yatırımları yapması, çalışanları, verileri ve ekipmanları en iyi nasıl koruyacakları hakkında eğitmesi gerekecek.

Daha az ofis alanına ihtiyaç olacak

Uzaktan çalışmaya devam edecek şirketler maliyetlerden tasarruf etmek için ofis alanlarını azaltacak. Ofislere dönüşümlü olarak gitmenin etkisiyle herkese bir oda ya da bir masa yerine paylaşımlı ofis ya da masa modeli ile kişi başına düşen çalışma alanı azalacak.  Uzun vadede, her yerden çalışma sayesinde daha ucuz bir yerden uzaktan çalışabildikleri için insanlar pahalı kentlerden taşınacak.

Çalışanların aşı yaptırıp yaptırmadıkları önemli olacak

İşverenler ofislere geri dönüşü planlarken çalışanların aşı durumunu soracak, aşılamanın teşvik edilmesini sağlayacak. Aşı yaptırmak istemeyen çalışanların işten çıkarılması tartışma konusu olacak.

Sanal işe alım kalıcı olacak 

Pandemi, şirketleri ilk kez uçtan uca bir sanal işe alma süreci oluşturmaya teşvik etti. Bu nedenle, tıpkı hibrit işgücü modellerinin standart hale gelmesi gibi, sanal ve yüz yüze unsurları birleştiren hibrit işe alma süreci norm haline gelecek. İşe alma ve kariyer geliştirme girişimlerinde yenilik gerekli olacak.

İK yükselişini sürdürecek 

2020 İK’nın mücadele ve diriliş yılıydı. İK, bu benzeri görülmemiş krizde sorunların çoğunun insanlarla ilgili olması nedeniyle çözümlere öncülük eden bir departmandı. İK, 2021’de rutin iş akışlarının otomasyonu, uzaktan çalışma, uzaktan çalışmada iş birliğini sağlama, uzaktan çalışmada performans yönetimi ve verimlilik, sanal iş kültürü oluşturma, maliyet tasarrufunu sağlama, çalışan deneyimi, öğrenmeyi yeniden tasarlama, veriye dayalı stratejiler gibi konularda yükselişini sürdürecek.

Küresel iş gücü ile yetenek havuzu büyüyecek

Uzaktan çalışma “yeni normal” haline geldikçe ve işverenler etkili, güvenilir sanal işe alma yöntemleri geliştirmeye başladıkça, işe alımın artık fiziksel işyerinin konumuna bağlanmasına gerek olmadığı ortaya çıktı. Artık aradığımız yeteneklerle aynı ülkede olmak zorunda değiliz. Çünkü coğrafi sınırlar kalkıyor ve esnek çalışma koşulları ile daha geniş bir küresel yetenek havuzundan yararlanma imkânı doğuyor. Ofislerin ve sınırların ötesindeki yeteneklerle çalışmada artış bekleniyor.

2021’de, faaliyet gösterdikleri ülkenin sınırlarının ötesinde işe alım yapan daha fazla şirket görmeyi bekliyorum.

İnovasyon, iş sürekliliğinin merkezinde yer alacak  

İnovasyon, dünyanın hiç bitmeyen zorluklarına, taleplerine ve fırsatlarına yanıt vermek için temel bir beklenti olmaya devam edecek.

Yenilikçi bir kültür oluşturmak gerekecek 

Pandemi dönemindeki bazı artılar ve eksiler göz önüne alındığında, şirketlerin çalışma düzenlemelerini yeniden düşünmesi gerekecek. Bu nedenle artık standart metrikleri bir kenara koyacak kadar cesur olmak gerekecek. İş dünyasının tatsız değişimlerine ve beklenmedik olaylarına karşı dayanmayı sağlamak için geleneksel olan her şeyi yeniden düşünmek, değişime direnmeden geleceği planlamak ve eyleme geçmek gerekecek.

Dijital dönüşüm hızlanacak

“Hiçbir şeyin olmadığı on yıllar ve on yılların gerçekleştiği haftalar vardır” demişti Vladimir Lenin. Bu ifade İK teknolojisi ve dijital dönüşüm için geçerlidir. Uzaktan çalışmada çalışanlar ve işverenler arasında köprü görevi gören teknolojidir. Dijital dönüşüm yolculuğuna çoktan başlamış olan şirketler, öngörülemeyen bu krizi yönetmek için daha hazırlıklıyken henüz teknolojiyi benimsemeyen şirketlerin ise yolculuklarını hızlandırmaktan başka çaresi kalmayacak.

Esnek çalışma modellerinden yararlanma yaygınlaşacak

2020 yılı için oyunun kurallarını değiştiren bir şey de esnek çalışma programlarının yükselişi oldu. Esnek bir çalışma kültürü, tıpkı normal bir ofis kurulumunda olduğu gibi güven, iletişim, iş birliği ve bağlantı üzerine inşa edilir. Teknoloji, flexi çalışma kültürünün bel kemiğidir. Esnek çalışma artık sadece geçici çalışanlar veya serbest çalışanlar için değildir. Birçok “geleneksel” işveren de artık çalışanlarına esnek programlar sunacak. Esnek çalışma modellerinin nasıl çeşitlendiğini https://www.youtube.com/watch?v=cWVIaBOxREc&t=212s dan seyredebilirsiniz.

Eğitim ve beceri geliştirmeye daha fazla odaklanılacak

Şirketlerin otomasyonun etkisiyle kapanacak departmanları ya da işgücüne ihtiyacın azalacağı işleri göz önünde bulundurarak güçlü bir öğrenim temeli oluşturması, çalışanlarını eğitmesi için çok iyi bir bütçe ayırması gerekecek. 2021’de teknolojik, sosyal ve bilişsel becerilere olan talep artacak. “Çalışanlarımızı bu belirsizlikle başa çıkmaları için nasıl eğitiriz?” sorusunu sormak gerekecek.

Uzaktan çalışmanın yeni normal haline gelmesiyle, daha önce hiç öğrenilmemiş şeyleri öğrenmek gerekecek.

Ayrıca L&D (Öğrenme ve geliştirme) profesyonellerinin rolü, mesleki gelişim etrafında bir büyüme zihniyeti geliştirmek için çalışanlara koçluk yapmaya yönelecek.

Çalışan sağlığı ve ruh sağlığı önem kazanacak

2020’yi domine eden sağlık kriziyle birlikte zindeliğin önemi ön plana çıktı. Bununla birlikte, pek çok kişinin beklemediği şey, yaklaşan akıl sağlığı kriziydi. Uzaktan çalışmaya ani geçiş, iş ile ev arasında sağlıklı sınırlar çizememe zihinsel sağlık sorunlarının yükselişini sağladı. Bu sorunu ele almak için yeterince bir şey yapılmadı. Artan stres ve tükenmişlik, izolasyon, belirsizlik ve endişe, küresel bir psikolojik pandeminin ortaya çıkışını hızlandırdı. Çalışanların zihinsel ve fiziksel sağlığını korumak için stratejiler oluşturmak, ruhsal, zihinsel ve duygusal sorunları konuşmayı normalleştirmemiz gerekecek.

Büyümesi beklenen sektörler

2021’de büyümesini beklediğim sektörler; sağlık, e-ticaret, perakende, lojistik, nakliye, denizcilik, telekomünikasyon, yazılım geliştirme, veri analizi, siber güvenlik, veri analizi, gizlilik koruması, yapay zeka, tarım teknolojisi, medya ve eğlence, finans ve bankacılık, uzaktan eğitim.

Gelecek artık bizim şimdimiz ve biz yeni çağ çalışma ortamının gerçekliğinde yaşıyoruz. 2021 ilginç bir geçiş yılı olacak. İş tasarımı, istihdam yasaları, izin politikası, çalışma saatleri değişebilir.

2020’nin dönüşüm yılı olmasıyla birlikte, 2021’de de gelişmeye hazır olmalıyız. Artık tamamen insanlarla ilgili bir dünyadayız. İnsanlara dayanmayan herhangi bir bağlantının hiçbir yere gitmeyeceği gerçek bir insan anındayız.

Kaynak: Canan Duman